Naše Služby

(R)evoluční výživa - seminář o přirozené stravě člověka

Datum vložení článku: 17.04.2012

Seminář (R)evoluční výživy pojedná v komplexním pohledu o lidské stravě. Ukazuje nám, která strava je z hlediska historického vývoje lidstva nepřirozenější a tělu nejprospěšnější. Poukazuje na problémy dnešního stravování a nabízí řešení. Dozvídáme se jak vznikají tzv. civilizační choroby a jak se jim vyvarovat. Na semináři si zároveň pochutnáváme na palačinkách bez mléka, vajec a pšeničné mouky.
Můžeme otestovat alergie na 46 druhů potravin.
Chcete-li znát podrobnější informace o semináři (R)evoluční výživa, přečtěte si nejprve naše články.Cyklus přednášek - detoxikace a ozdravení

Datum vložení článku: 17.04.2012

„Většina lidí v západní civilizaci umírá předčasně a trpí ve svém životě neduhy na těle i na duši, které jsou výslednicí způsobů života. Povíme si, jak můžeme svůj život prodloužit a tělo uzdravit od nemocí, svou mysl uklidnit a nalézt spojení s vlastní podstatou.“Přednášky - zdravá výživa

Datum vložení článku: 17.04.2012

Zdravá výživa – co to vlastně je?!
Pravidlo „jste tím, co jíte“ naprosto přesně předjímá otázku, na kterou doposud komplexně nikdo nedokázal odpovědět. Ta otázka zní velmi jasně: „Zdravá výživa – co to vlastně je?!“ Najít průsečík mezi desítkami různých směrů, které jsou vůči sobě navzájem v ostré opozici, by mělo ležet na srdcích výživových poradců, lékařů, ale především každého člověka, kterému záleží na zdraví svém a svých potomků. Zjednodušeně řečeno nám doposud odborníci vlastně tvrdili, že zdravá výživa je to, co nám prokazatelně neškodí. To by za jistých okolností mohlo znít jako logická argumentace, ale tím, že někdo prohlásí nebo prokáže, že něco škodí, ještě neříká, co je naopak prospěšné. Tedy řekne, co ne, ale neřekne co ano a proč.
Na druhé straně se určité teorie výživy, které prohlašují, co by měl člověk jíst a proč, zakládají spíše na spekulativních základech a nikoliv na pragmaticky doložitelných a empiricky ověřitelných faktech.