Přednášky - zdravá výživa

zdravá výživa Zdravá výživa – co to vlastně je?!
Pravidlo „jste tím, co jíte“ naprosto přesně předjímá otázku, na kterou doposud komplexně
nikdo nedokázal odpovědět. Ta otázka zní velmi jasně: „co skutečně je zdravá výživa?!“
Najít průsečík mezi desítkami různých směrů, které jsou vůči sobě navzájem v ostré opozici, by mělo ležet na srdcích výživových poradců, lékařů, ale především každého člověka, kterému záleží na zdraví svém a svých potomků.
Zjednodušeně řečeno nám doposud odborníci vlastně tvrdili, že zdravá výživa je to, co nám prokazatelně neškodí.
To by za jistých okolností mohlo znít jako logická argumentace, ale tím, že někdo prohlásí nebo prokáže, že něco škodí, ještě neříká, co je naopak prospěšné. Tedy řekne, co ne, ale neřekne co ano a proč.
Na druhé straně se určité teorie výživy, které prohlašují, co by měl člověk jíst a proč, zakládají spíše na spekulativních základech a nikoliv na pragmaticky doložitelných a empiricky ověřitelných faktech.
Omezený a často velmi jednostranný vhled takových odborníků do oblastí výživových směrů poukazuje také na nízkou schopnost pozorovat a analyzovat veškeré děje s ohledem na množství souvislostí.
Resumé takových směrů pak podávají zkreslený obraz o správnosti stravování a tím falešnou či neúplnou argumentaci pro svou tezi. Proto takové argumenty, nemohou obstát v obecné rovině a nemohou být generalizovány na veškerou populaci, protože co jednomu prokazatelně škodí, jinému může za jiných okolností prospívat.
V tomto zmatku protichůdných informací se zdá najít nějaký obecný konsensus zdravé výživy velmi složité. Pro laika téměř nemožné.
Co tedy dělat, pakliže nemáme kapacity na to, abychom prostudovali výživové směry od A po Z?
Uvědomit si základní fakta, která nám pomohou zorientovat se ve směsici stravovacích způsobů.
Základní a zásadní motivací ke studiu tohoto bude pro mnohé jistě fakt, že 80% veškerých civilizačních chorob jako jsou ateroskleróza, cukrovka, rakovina, alergie, artritida, a další mají zcela jednoznačnou souvislost s tím, jaké látky lidstvo přijímá prostřednictvím stravy, vody a vzduchu.
To je alarmujícím ukazatelem, který by měl lidstvo přesvědčit o významnosti potřeby změny našeho stravování a obecně vyšší vzdělaností v oblasti toho, co konzumujeme jako základní živiny pro zajištění tělesných a duševních funkcí.
Fakt, který potřebu změny více a více prohlubuje je empiricky doložitelná skutečnost, že změnou stravování dosahují lidé nejen ústupu civilizačních chorob, ale také zvýšení vitality a jednoznačné prodloužení a zkvalitnění života jako takového.


„Jak mohou lidé vědět, co je zdravá výživa, když se na tom neshodnou ani odborníci?
Pomůžeme vám zorientovat se mezi mnoha výživovými směry a nalézt optimální stravu právě pro vás v cyklu přednášek, kde zodpovíme zásadní otázky o lidské stravě:
1. Přirozená strava člověka, aneb k čemu nás evoluce určila.
2. Kdy a kolik baštit? BIO nebo NEBIO? Nebuďme rafinovaní.
3. Vitarián, vegetarián, makrobiotik, masožrout – kdo v ringu délky a kvality života zvítězí?
4. Dýchej, abys žil, aneb jak správně dýchat.


Přednáška 1. Přirozená strava člověka, aneb k čemu nás evoluce určila.
Biologická vhodnost stravy – co je nejvhodnější druh stravy z hlediska biologického předurčení člověka. Je člověk svým založením více býložravec než masožravec? Je skutečně živočišný tuk tak nebezpečný?
Maso, cukr, mléko, pšenice – co nás zabíjí a proč?
Skladba potravy - co s čím lze kombinovat a proč. Je teorie dělené stravy správná?

Přednáška 2. Kdy a kolik baštit? BIO nebo NEBIO? Nebuďme rafinovaní.
Způsob, množství a doba konzumace – způsob, kterým potravu přijímáme, spolu s tím v jakou dobu stravu přijímáme, ovlivňuje využití látek z potravy stejně jako množství, které konzumujeme. Jak ovlivní to, když jíme potravu ve spěchu její trávení? Kdy bychom měli jíst a proč?
Kvalita surovin – suroviny, ze kterých připravujeme pokrmy, mají různou kvalitu. Známe faktory, které ji ovlivňují? Jak ji můžeme sami ovlivnit?
Způsoby úpravy potravin - co znamená denaturizace a rafinace stravy a jak ovlivňuje lidský organismus. Kolik látek dokáže lidský organismus přijmout po jejích úpravách? Jaké úpravy pokrmů zcela zbavují potraviny nutričních hodnot?
Proč po každé konzumaci tepelně upravených pokrmů začneme vylučovat protilátky?

Přednáška 3. Vitarián, vegetarián, makrobiotik, masožrout – kdo v ringu délky a kvality života zvítězí?
Zodpovíme základní rozdíly mezi stravovacími zvyklostmi makrobiotiky, dělené stravy, syrové stravy, vegetariánství, veganství, frutariánství, vitariánství a výživy podle krevních skupin. Ukážeme si hlavní přednosti jednotlivých systémů a poukážeme na jejich slabiny. Také si ukážeme, proč je nutné ke stravě přistupovat individuálně.

Přednáška 4. Dýchej abys žil, aneb jak správně dýchat.
Povíme si, jak působí kvalita ovzduší, které dýcháme na náš organismus.
Ukážeme si, že prakticky 90 procent lidí neumí dýchat.
Řekneme si, jak působí dýchání v našem těle a jak používáním dechových technik můžeme zcela zásadně ovlivnit naše trávení, vitálnost a výkonnost našeho organismu.
Dech je základní životní proces různých organismů – člověk jako jediný savec dokáže tento mechanismus vědomě ovládat. To mu dává netušené možnosti rozvoje jeho fyzických a duševních kapacit.


Výše uvedené je samotným obsahem cyklu přednášek „Zdravá výživa – co to vlastně je?“
Lektor: Jan Urbánek – poradce, spisovatel, nutriční terapeut, kouč v oblasti osobní rozvoje
Doba trvání: 4 hodiny v případě pořádání celého cyklu přednášek v jednom termínu.
V případě jednotlivých přednášek 80min/1 přednáška.
Cena za osobu: 90,-Kč (pro veřejnost)
Cena za osobu: 60,-Kč (pro školy)
Při objednávce celého cyklu přednášek platí cena 300,- Kč/1osoba(pro veřejnost) a 200,-Kč/1 osoba(pro školy).
Pro objednávku přednášky nás kontaktujte na urbanek@revolucni-vyziva.cz nebo telefonicky: +420 777 340 111Komentáře k článku
Notice: Use of undefined constant nadpis - assumed 'nadpis' in /var/www/clients/client1/web32/web/index.php on line 117
Přednášky - zdravá výživa