(R)Evoluční principy

Re-vitalizace
Organismus každého z nás je do určité míry poškozen. Nevhodnou stravou, alergizujícími potravinami, zcela nevhodnými úpravami a rafinací pokrmů.
Ať už se naše poškození projevuje jako nemoc nebo o něm prozatím nevíme, návrat k (r)evoluční výživě doplňuje chybějící energii orgánů a obnovuje přirozené pochody organismu. Dochází tak k navýšení energetické bilance těla a spontánním remisím(uzdravení) chorob.

Individuální strava
I přesto, že (r)evoluční výživa nabízí řadu možností jak navrátit zpět přirozené fungování tělesných pochodů, zůstává druhým pravidlem nutnost zjištění individuálního stravovacího režimu. Většina z nás se totiž stravuje podle principů zvyků a tradic, nikoliv na základě vlastních specifických tělesných potřeb. Každý z nás totiž disponuje originální genetickou výbavou, která ho předurčuje k určitému typu stravy. Nerespektování našich dispozic nás přivádí hrobníkovi na lopatu o desítky let dříve, než je nutné. Naopak poznání a respektování nastavení vlastních genů a organismu nám zajišťuje vysoký tělesný potenciál, zdravé tělo a klidnou a radostnou mysl.

Strava původních druhů
Ať už se jedná o rostlinnou či živočišnou říši, kterou používáme ke své obživě, je zcela nezbytné používat prapůvodní druhy, které naši předkové znali po desetitisíce let. Jen tak dokáže naše tělo fungovat přirozeně. Smutným faktem je, že drtivá většina především západní civilizace trpí díky principům, jimiž si naši předkové chtěli zjednodušit život. Současné potraviny konzumované dominantě jsou pouze výsledkem mutací, hybridizací, úprav a modifikací. Navíc se celý jídelníček sestává z těchto nevhodných majoritních rostlinných i živočišných druhů a to jen díky ekonomickým faktorům. Díky tomu je lidská strava naprosto jednotvárná a z hlediska nutričních vlastností chudá! Díky tomuto aspektu přišlo lidstvo jen během posledních sto let o stovky druhů plodin, které sytily naše předky.

Syrová strava
Dominantní dobu lidského vývoje lidé jedli rozmanité druhy z rostlinné i živočišné říše v původním stavu – tedy nikterak neupravované tepelně, ani jinými způsoby. Dnes je opak pravdou – téměř každou potravinu, kterou konzumujeme, upravujeme – tepelně, chemicky, rafinováním, postřiky. Každá úprava – především ty, které mění biochemickou strukturu potravin, zabíjí nutriční složky, které nutně potřebujeme ke zdravému životu. Syrová strava rozmanitých druhů je tak tou nejpřirozenější stravou, která udrží naše buňky zdravé.

Rostlinná strava
Člověk jako jedinec je sice všežravec – je tedy schopen trávit rostlinné i živočišné složky. Je však nutné si uvědomit, že po nejdelší dobu svého vývoje konzumoval stravu rostlinného charakteru.
Dnešní člověk obrátil vše úplně naruby – co po desetitisíce let vývoje znal ve svém jídelníčku sporadicky, je dnes hlavní složkou stravy.
Maso, maso, maso, obilí, obilí, obilí. Tak to je zjednodušeně dnešní jídelníček.
Proto každému člověku některé nutriční složky zcela chybí a dochází ke genetické mutaci.

Pohyb - strava Bohů
Člověk moderní společnosti má absenci jednoho z nejdůležitějších prvků stravy - pohybu. Ano, na pohyb nelze pohlížet jako na doplněk zdravého životního stylu. Pro naše buňky je stejně důležitý jako příjem energie. Pohyb je totiž tím, co udává našim tělesným buňkám tvar. Pohyb - přirozený, radostný, plynulý, dynamický je poselstvím našich předků. Hříchem dnešní doby zůstává placatění zadků na kancelářských židlích. Sport je přirozenou ale malou kompezací tohoto mechanismu. Stále mezi výdejem energie a jejím příjmem panuje zásadní nepoměr. Přijímáme mnohonásobně více, než spotřebujeme a než jsou efektivní kapacity našich zažívacích orgánů. Pravidelným pohybem(myšleno každodenním) zlehka napravujeme tento nepoměr.

Nedodržování výše uvedených pravidel uvrhlo lidstvo do fáze, kdy existuje neuvěřitelná škála tzv. civilizačních chorob. Jsou skutečně výsledkem způsobu života naší civilizace. Mnoho z nich se nazývá idiopatickými chorobami(tedy bez zjištěné příčiny).
Je to však jen naše pohodlnost, která omezuje naše poznání pravdy o lidské stravě a vzniku onemocnění.

Dnešní člověk má úžasnou výhodu oproti jakémukoliv ze svých předků.
Může si zachovat komfort dnešní doby a zároveň žít přirozeným způsobem života, který bude respektovat predispozice našeho genofondu.Komentáře k článku
Notice: Use of undefined constant nadpis - assumed 'nadpis' in /var/www/clients/client1/web32/web/index.php on line 117
(R)Evoluční principy