Důvody našeho jídelníčku

V minulých článcích jsme si řekli mnohé o škodlivosti naší současné stravy a odklonu od přirozené stravy, která je z hlediska genetického vývoje člověku nejvhodnější.
(R)evoluční výživa definuje obecně platná pravidla společná pro většinu lidské populace.
A i když má většina lidí na naší planetě společné rysy, které jsou dány dominantními geny, tak právě rozdílnost je to, co by nás mělo zajímat.
Proč?
Protože tyto rozdíly přímo definují možnosti našeho těla a tím i přizpůsobivost k trávení různých druhů potravin.
Nemusel by to být závažný problém a nemuseli bychom jej zřejmě řešit, kdyby naše společnost žila po tisíciletí tradičními způsoby a neexistovala by globalizace lidské stravy. Vzhledem k tomu, že si však různými způsoby už několik století chceme zjednodušovat život a do našich nenasytných chřtánů nacpáváme potraviny, o jejichž existenci neměly GENY našich předků ani páru, stává se tento problém jedním z největších problémů lidské společnosti a každého jednotlivce.

Je děsivé, že si vůbec neuvědomujeme, jak zásadní problém je otázka individuální volby stravy.
Ovlivňuje masivně globální ekonomiku, vytváří sociální propasti, na jejichž základě umírají miliony lidí ročně, dává vzniknout nejvýdělečnějšímu odvětví průmyslu – farmacii, šíří hladomor a stojí u zrodu alibistického chování „civilizované“ společnosti, která si před výkřiky vlastní zodpovědnosti zacpává uši bankovkami.
Problém lidské stravy připravuje v průměru o 20let života občana západní společnosti a o 40 let života občana neprůmyslových oblastí naší planety.
K řešení problému dochází pouze na individuální úrovni jednotlivce a z 90-ti procent případů pouze z donucení či strachu o vlastní zdraví. Díky absenci obecné informovanosti však velmi často nedojde k vyřešení problému. Touha k řešení svízelné zdravotní situace většinou jednotlivci nechybí, ale prostředky a možnosti ano. Také čas, finance a nedostatek komplexních vědomostí o stravě nejsou v případě řešení zdravotních problémů přítelem.
Problém individuální stravy upírá každému člověku jeho základní právo.
Právo na život a plné zdraví.

Problém individuální režimu stravování má několik dominantních příčin:
1. Výchova – žijeme a stravujeme se podle toho, jak nás naučila společnost, v níž vyrůstáme. A tradice, obchodní mechanismy, zvyk rozhodně nejsou tím, co respektuje individuální potřeby jednotlivce.

2. Pasivita – 80% lidí ví, že jejich strava není optimální a že je s ní něco v nepořádku, ale jen 1% z těchto 80% s tím aktivně něco udělá. Náš vnitřní problém se stravou se stává problémem vnitřním i v naší duševní sféře.

3. Manipulace s informacemi – ti, pro které předchozí dva body nehrají roli, tedy jsou dostatečně odvážní popřít své zvyky, vzepřít se zažitým standardům a mají dost energie k mobilizaci vlastní aktivity, narážejí na problém dezinformovanosti.
Žijeme totiž ve společnosti, kde se úplné a pravdivé informace „nenosí“ a ti, kteří se rozhodnou vystoupit z davu ochotných pasivních oveček, nemají dostatek příležitostí k rozšíření obzorů. Současný stav informovanosti o lidské stravě je právě díky vědomé manipulaci zainteresovaných organizací naprosto žalostný.
Ano, máme pravdivé a úplné informace o lidské stravě, máme řadu výzkumů, víme o příčinách vzniku nemocí a vlivu lidské stravy na zdraví, ale hlasy tyto informace hlásající jsou násilně umlčovány.
Ale nejen ze strany vládních kruhů, lobbistů z různých průmyslových odvětví, ale i ze strany obchodníků, protože celistvé informace o lidské stravě v rukách milionů lidí vytvářejí natolik inteligentní a silnou společnost, která vyvrhne obchodnický „šmejd“, když zjistí, že jeho cílem není lidské zdraví, ale pouhý zisk.


Nalezení jednoznačné odpovědi v otázce individuální stravy se tak stává nutností pro každého, komu není cizí pojem ZDRAVÍ a kdo si tohoto pojmu, stejně jako lidského života, skutečně váží. Primárně je nutné zjistit,zdali trpíme potravinovými alergiemi nebo intolerancí různých druhů potravin,
Individuální systém stravování je však zároveň etickým vykřičníkem dnešní doby a revoltou proti pasivitě a zneužívání lidských životů k bohapustému zisku. Je to návrat k vlastní inteligenci a intuici vlastního těla. Je to vyřčení aktivního NE proti masovosti a nekonkrétnosti lidské společnosti. Je to velké ANO pro poznání celé sítě souvislostí, která člověka a jeho zdraví ovlivňuje.Komentáře k článku
Notice: Use of undefined constant nadpis - assumed 'nadpis' in /var/www/clients/client1/web32/web/index.php on line 117
Důvody našeho jídelníčku